Ett tak utsätts för en mängd svåra belastningar; regn, snö, solstrålning, vind, m.m. Dessa påfrestningar varierar från plats till plats och som husägare kan du ha speciella förväntningar på vad taket skall klara och ha speciella förutsättningar för vad som kan göras. Därför är varje tak unikt och det går inte att helt allmänt säga vilken lösning som är bäst. Antingen det är frågan om nybyggnation eller renovering av ett äldre hus, så har vi kunskapen och kompetensen för att avgöra vilka konstruktioner och materialval som är lämpliga i ditt fall. Vi kan vägleda dig till bra lösningar. Vi lämnar 30 års vattentät-garanti vid vissa materialval.