Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).
Vännfors Bygg AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter samt att dina rättigheter tas tillvara.

Personuppgifter som hanteras av oss:

  • Personnummer
  • För- och efternamn
  • Folkbokförd adress
  • Fastighetsbeteckning
  • Telefonnummer
  • E-post

Alla köp av tjänster ses som ingångna avtal mellan köpare och Vännfors Bygg AB. För att leverera tjänster behöver vi spara personuppgifter. Företagskunder ses som juridiska personer och ovanstående uppgifter sparas även för dessa.

Vad dina personuppgifter används till
För att kunna säkerställa att rätt person erhåller rätt fakturor från oss samt för att kunna ansöka om ROT-avdrag från Skatteverket, behöver vi hantera ditt för- och efternamn, personnummer, adressuppgifter samt fastighetsbeteckning på den fastighet där arbete har utförts.
För att på ett enkelt sätt komma i kontakt med våra kunder samt för att kunna sköta kommunikationen kring våra projekt behöver vi hantera era telefonnummer. Vi hanterar även e-post för att kunna söka upp information om leveranser, priser etc. för att hålla våra avtal.

Registerutdrag
En registrerad person som begär ett utdrag av vad som registrerats i våra system har rätt till detta. Då det är viktigt att informationen endast lämnas ut till den registrerade personen och ingen annan behöver registrerad besöka vårt kontor så att identifiering är möjlig. En registrerad person har rätt att begära ut en samlad information om de uppgifter som finns sparade.

Ändringar i denna integritetspolicy
Vännfors Bygg AB förbehåller sig rätten att ändra i denna integritetspolicy med syfte att följa de lagar och förordningar som finns. Ändringar publiceras på vår hemsida.